1934

Stoppekonen

En hårrejsende fortælling om en nazi-sympatisør, der gjorde mere end at lette kedsommeligt arbejde

“Der er vel nok ikke noget Arbejde på Jorden saa haarrejsende kedsommeligt, som netop Strømpestopning. For en Husmoder, der foruden sine egne har hele Familiens Strømper at pleje, er Stoppedagene simpelthen ugens Mørke Punkter.”

Sådan skrev Dagens Nyheders korrespondent i sin begejstrede anbefaling af Hans Nielsen-Ohlsens nye apparat “Stoppekonen”.

Den fungerede som en lille væv. Når trådene er sat fast kan maskinen løfte den ene halvdel og sænke den anden. Så behøver man ikke længere “at sidde og strikke møjsommeligt op og ned under hveranden Traad, men kan føre Naalen lige igennem hver Gang, uden af der nogensinde kommer Kludder i Regnskabet”.

stoppekonen

Stoppekonen blev fortsat markedsført 12 år efter dens opfindelse – her formentlig med et håb om, at der er århusianske forhandlere, der skal tage opfindelsen ind i deres sortiment.

Stoppekonen får en god velkomst på markedet. Korrespondenten fra Dagens Nyheder siger, at den kan fås “de fleste Steder i Byen”. 12 år efter den kom på markedet, var den stadig i produktion.

Da er det dog ikke længere Hans Nielsen-Ohlsens firma Ha-Ni-Ol, der står for produktionen. I 1947 bliver den lavet af virksomheden Liberty. Han har sandsynligvis helliget sig firmaets produktion af vaskemiddel. Et produkt, der også fik en varm velkomst.

Det vidner om tidens knaphed, at man måtte ty til at reparere strømper. Uanset hvor “Haarrejsende kedsommeligt” det var. Først efter krigens konsekvenser aftog, og med 1950’ernes økonomiske boom, forsvandt “Husmoderens Plage” så småt.

Hans Nielsen-Ohlsens eftermæle kom dog ikke kun til at handle om vaskemiddel og strømpestopning. I 1946 fik han en dom på 12 års fængsel for at angive en flygtningetransport til Sverige.

Ohlsen hjalp nazisten og medlem af Waffen-SS Paul Reinhardt Edgar Henning. Denne deltog ivrigt i forfølgelsen af de danske jøder. Bl.a. havde han stjålet de jødiske kirkebøger ved et revolverrøveri i 1943.

Ohlsen fandt frem til en fiskekutter der skulle sejle jødiske flygtninge til Sverige. Han gav oplysningerne videre til Henning, der troppede op ved kutteren med det tyske politi, Gestapo.

På Hennings signal kom det til skyderi. Her var han med til at dræbe den 20-årige Claus Heilesen, der havde jødiske aner. Gestapo tog de jødiske flygtninge, der ikke undslap til fange. De blev derefter sendt til koncentrationslejren Theresienstadt.

Mens Hennings dom på dødsstraf senere blev omstødt til livsvarigt fængsels blev Ohlsens dom nedsat til 10 års fængsel af landsretten.

Ohlsen hører dermed til de 10% hårdest straffede stikkere, der blev dømt efter 2. Verdenskrig.

Billede: Oversigt over dømte ved Retsopgøret (Besøgt den 16. maj 2019)
Folkebladet Sydjylland, 28/9-1946
Land og Folk, 10/1-1946
Hejmdal, 8/9-1934
Demokraten, 3/10-1948
Roskilde Avis, 12/11-1937
Jyllands Posten, 19/10-1947
Dagens Nyheder, 20/12-1935

Dansk patent nr.: DK50060
Patentansøgningsdato: 27/04-1934
Patentdato: 15/03-1935
Tekstforfattere: Jakob Caspersen
Redaktør: Signe Skov Hansen

Hans Nielsen-Ohlsen

1880 - 1954
Mand, København. Erhverv: Fabrikant

Mere nysgerrig?

Hele patentbeskrivelsen