1955

Rodfrugtlæsser

Prototypens mangeartede udtryk. Modellen er bygget i Meccano

Husmand Vagn Traasdahl Møller søgte i 1955 om patent på en rodfrugtlæsser. Han havde bygget tre forskellige modeller i konstruktionslegetøjet Meccano, som han sendte ind til patentmyndighederne for at anskueliggøre sin opfindelse.

I modsætning til de eksisterende rodfrugtlæssere, så skulle denne maskine sidde bag på en traktor, og ikke foran. Det sparede bonden for tid. Nu skulle han ikke længere rive roerne sammen i en bunke for så derefter at samle dem op, men blot hive dem op ad jorden, og lade dem ligge på en lang række.

Møllers maskine kunne derefter samle dem op, og endda sørge for at sprede dem nogenlunde jævnt over vognen, hvis man betjente traktoren korrekt.

Maskinen kunne være kommet til et købedygtigt marked med et stort generelt behov for maskiner til at læsse rodfrugter. I 1955 var den samlede produktion af rodfrugter i Danmark på 22 mio. ton. Samme år blev der brugt 131 mio. kr. på landbrugsmaskiner. Det svarede til knap 2 mia. kr. i 2019.

Møller har formentlig fået idéen til maskinen i det daglige arbejde på sit 20 hektar store landbrug i Hegedal nær Hobro.

Han var på mange måder en atypisk husmand. Som præstesøn kom han på gymnasiet, hvor han blev student i 1919. Herfra gik det til Københavns Universitet, hvor han blev cand.mag i historie med sidefag i tysk og engelsk med første karakter.

Men arbejdet bagefter på en realskole interesserede ham ikke det store. Frem for at blive i et job, hvor han ikke kunne finde noget lidenskab valgte han at sadle om. Først fik han plads som karl, og sidenhen sit eget husmandsbrug.

Måske var det også lidenskab snarere end de store forretningsambitioner, der drev  ham til at lave rodfrugtopsamleren. Så vidt vi ved, er meccanomodellerne det tætteste han kom på at realisere sin nye landbrugsmaskine.

Han døde i 1981.

Danmarks Statistik: Statistisk Årbog 1955, s. 68, 80
Vendsyssel Tidende, 9/10-1959
Randers Dagblad og Folketidende, 12/10-1945

Dansk patent nr.: DK84204
Patentansøgningsdato: 25/02-1955
Patentdato: 02/09-1957
Tekstforfattere: Jakob Caspersen
Redaktør: Signe Skov Hansen

Vagn Traasdahl Møller

1901 - 1981
Mand, Hobro. Erhverv: Husmand, der ville spare tid på at høste roer

Mere nysgerrig?

Hele patentbeskrivelsen