2005

Brintpillen

Det ikke-brændbare brændsel fra Danmarks Tekniske Universitet

Brint er et meget effektivt brændstof, der gennem en reaktion med ilt afgiver energi og vand. Det er imidlertid også meget svært at opbevare. På væskeform fordamper brint, hvis det ikke er ekstremt nedkølet og på gasform fylder det meget. Det største problem med opbevaring af brint er dog, at det er yderst brandfarligt og eksplosivt.

Med opfindelsen af brintpillen i 2005 formåede en gruppe forskere på Danmark Tekniske Universitet, at komme med en mulig løsning på dette problem. De skabte en indirekte måde at opbevare  brint, som var kompakt, og brandsikker.

Brintpillen består af et salt, der kan opsuge store mængder ammoniakgas og binde den på fast form. Ammoniakken frigives ved at varme saltet op, og herefter kan ammoniakken omdannes til brint i en katalysator.. Brintpillen åbnede dermed mulighed for, at biler på sikker vis kunne  køre på brint, men da det kommercielle gennembrud for brintbiler stadig ligger et stykke ude i fremtiden, er anvendelsen af opfindelsen i dag en anden. Ammoniakken, som er den egentlige brintbærer, kan laves via fornybare resourcer, hvor f.eks. vindmøllestrøm bruges til at generere brint via elektrolyse og denne brint omdannes til ammoniak, der på sikker vis kan ’gemmes’ i det faste stof med markant forøgelse af sikkerheden.

Forskere fra Aalborg Universitet kritiserede hurtigt brintpillen, da det kræver meget energi at omdanne pillen til brændstof igen..

Rettighederne til opfindelsen blev af dens skabere samlet i firmaet Amminex. Amminex udnytter ammoniakken til effektivt at fjerne de skadelige NOx-gasser fra dieseludstødning, og virksomhedens teknologier sidder i dag på bybusser i København og London.

Claus Hviid Christensen

1968 -
Mand, Lynge, DTU. Erhverv: Kemiprofessor, nuværende administerende direktør (CEO) i Nexus A/S og en af forskerne bag brintpillen

Mere nysgerrig?

Hele patentbeskrivelsen