1941

Børnesikker holder til tændstikæsker

Til forebyggelse af brandulykker med børn der har “en uimodstaaelig Trang til at se Ild”.

“To Børn indebrændt ved deres Leg med Tændstikker.”

“Benzin paa Tungen, sat en Tændstik til.  Drengen kom galt afsted, da han ville lege Fakir.”

Det var avisoverskrifter som disse, Hjalmar Hein-Hansen gerne ville forebygge med sin nye opfindelse: en børnesikker tændstikæskeskjuler.

Social-Demokraten 1941-07-24 tændstik

Alle midler kom i brug i Falcks storstilede tændstikssikkerhedskampagne. Her ses deres kæmpe tændstiksæske på Bellahøj.

Her blev tændstikæsken placeret i et metalhylster med en særlig lukkemekanisme. For voksne var det ligetil at få en tændstik frem, mens det var noget sværere for børn. Dermed skulle man helst helt stoppe – eller i al fald mindske brandulykker med børn.

Desværre for Hein-Hansen var han ikke den eneste, der fik sådan en idé. Det landsdækkende redningskorps Falck gik i sommeren 1941 i gang med en landsdækkende kampagne. Her delte de en anden type tændstikholdere ud, ganske gratis.

Social-Demokraten 1941-07-24 falckholder

Falcks holder var udformet noget anderledes. Når æsken ikke var på plads stod der “FARE” med røde bogstaver, og så kunne forældrene tage deres forholdsregler.

I Thisted Amtsavis kan man læse om baggrunden for deres dyre kampagne:

“Store Værdier, der kan opgøres i Millionbeløb fra Aar til Aar, er i Tidernes Løb gaaet tabt. Mennesker har mistet Livet og Tusinder og atter Tusinder af Husdyr er indebrændt blot fordi en lille Dreng eller Pige i Uvidenhed om Faren, men af en uimodstaaelig Trang til at se Ild, har haft Mulighed for at faa fat i Tændstikker.”

Det er ikke sikkert om Hein-Hansens tændstikæskeholder blev udkonkurreret, men vi mister sporet af den. Falcks kampagne havde stor gennemslagskraft, og blev slået stort op i aviser landet over. Formentlig skabte den større sikkerhed i børnefamilierne – og naturligvis også et bedre kendskab til Falcknavnet.

Hein-Hansen var begyndt som mekaniker. I 1919 udvikler han en særlig mekanisme til møntautomater. Den kan skelne falske mønter fra gode. Dermed kan man undgå et ikke ubetydeligt svind i de ubevogtede automater. Han laver en mindre fabrik til formålet, men ser ud til at trække sig fra virksomheden i 1939. Tændstikæskeholderen var nok tænkt som hans næste forretningseventyr.

Han dør i 1958, 74 år gammel.

Thisted Amtsavis, 22/7-1941
Aalborg Amtstidende, 13/2-1941
Kallundborg Avis, 28/4-1941
Social-Demokraten, 22/1-1919
Jydske Tidende, 18/7-1941
Social-Demokraten, 24-7/1941

Dansk patent nr.: DK59556
Patentansøgningsdato: 214/02-1941
Patentdato: 23/02-1942
Tekstforfattere: Jakob Caspersen
Redaktør: Signe Skov Hansen

Hjalmar Hein-Hansen

1884 - 1958
Mand, København. Erhverv: Ingeniør, der ville mindske risikoen for ulykker med tændstikker

Mere nysgerrig?

Hele patentbeskrivelsen